English for kids

Чи потрібно вивчати ноземні мови дошкільнятам? Англійська в «ніжному віці» відмінно розвиває пам’ять і творчі здібності. Познайомившись з англійською в дошкільному віці, малюк отримає основу для того, щоб осягнути мовні нюанси надалі. Наприклад, дитячі англійські пісеньки закладають у свідомість малюка окремі граматичні структури, а рольові ігри прищеплюють манери спілкування.

Ще одна незаперечна користь вивчення іноземної мови – розвиток комунікабельності, адже пізнавальний процес складно уявити без спілкування з носіями англійської або однодумцями. А такі навички, як відкритість і товариськість, дуже знадобляться в житті.

У нашому дошкільному закладі  фонетичні та граматичні конструкції англійської мови допомагає засвоювати педагог Большакова Юлія Володимирівна

Раннє вивчення мови максимально враховує вікові особливості дитини. Що раніше малюк вчить ази англійської, то краще він засвоїть її надалі. У 4-6-річному віці дитина органічно вбирає іноземну мову, сприймаючи її як рідну, без граматичних помилок і акценту.

Метою навчання англiйської мови є сприяння повноцiнному, своєчасному розвитковi дитини, збагаченню її iнтелектуальної, вольової, емоцiйної, моральної та соцiальної сфер у процесi оволодiння основами iншомовного спiлкування. Процес навчання англiйської мови є засобом соцiалiзацiї дитини, допомагає розкривати її особистий потенцiал із урахуванням iндивiдуальних особливостей. Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога  i дiтей.

Заняття з англiйськой мови – це система органiзованої iгрової дiяльностi, що сприяє розвитковi i вихованню дитини, реалiзацiї набутого досвiду, формуванню нового досвiду та психiчних якостей у процесi засвоєння мiнiмiзованого обсягу англомовних знань та вмiнь. 

Основний принцип навчання на заняттях з  англійської мови для малюків - це освоєння англійської як рідної, тобто дитина спочатку слухає і сприймає матеріал на слух, потім намагається повторювати, а потім - починає говорити.

Пісеньки, лічилки і вірші допомагають малюкам вивчати вимову, ритм мови, а також запам'ятовувати деякі ключові фрази в контексті. Це дозволяє дітворі потихеньку почати вбирати ази спілкування англійською мовою, яку вони починають розуміти і використовувати задовго до того, як будуть вчитися читати і писати.